HEY GUNESH! – Regia: Marita Tevzadze, Ana Jegnaradze
Georgia / 2022 / 22 min / Documentar

ROM: Fasha și Guneshse aseamana. Se mișcă unul ca si celalalt. Fasha este tată și este responsabil pentru sute de oi, Gunesh – fiica cea mare are grijă de miei . Fasha este responsabil și pentru Gunesh. I-a dat un nume care înseamnă soare. Acum vrea să dea cel mai prețios lucru al lui – și independența. Minoritatea etnică azeră din Georgia conduce un mod tradițional de viață nomad după oile în munți. Majoritatea dintre ei – în special femeile și copiii nu pot vorbi limba georgiană (de stat), deoarece părăsesc școala devreme și se căsătoresc înainte de a împlini 18 ani. Fasha își dorește cu disperare ca Gunesh să studieze și să aibă o profesie. Va face orice pentru a realiza acest lucru, chiar dacă îi va îndepărta de el modul său tradițional de viață. Înainte să se întâmple asta, când ceața înghite oile și vacile în munți, Gunesh, în vârstă de 9 ani, își amintește toate cuvintele pe care le știe în georgiană, inclusiv un caiet, un profesor și o școală. La asta visează – să devină profesor de școală și să învețe copiii din satul ei să scrie și să citească.

ENG: Fasha and Gunesh look like each other. They move like each other. Fasha is a father and is responsible for hundreds of sheep, Gunesh – the elder daughter takes care of twin lambs. Fasha is responsible for Gunesh as well. He gave her a name that means the sun. He now wants to give her most precious thing – independence too. Azeri ethnic minority in Georgia leads traditional nomadic way of life following sheep in mountains. Most of them – especially women and kids can’t speak Georgian (state) language as they leave school early and get married before turning 18. Fasha desperately wants Gunesh to study and to have a profession. He will do anything to achieve this even if it takes his traditional way of life away from him. Before this happens as the fog swallows sheep and cows up in mountains 9 years old Gunesh remembers all the words she knows in Georgian including a notebook, a teacher and a school. That’s what she dreams about – becoming a school teacher and to teaching kids in her village how to read and write.

Event Details
 • Start Date
  7 septembrie, 2022 19:30
 • Address
  Cinema Astra, Strada Lungă 1, Brașov 500035
Event Details
 • Start Date
  7 septembrie, 2022 19:30
 • Address
  Cinema Astra, Strada Lungă 1, Brașov 500035
De neratat